Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
Rychlé vyhledávání
Rozšířené vyhledávání
Žádosti o akreditaci a registraci
Nápověda
Advokát
Základní údaje
ADV000005 JUDr. Gabriela Brůžičková2323
Sídlo
Vachova435Brno - městoBrno-městoJihomoravský / Jihomoravský
Místo poskytování služeb
Advokátní kancelář - JUDr. Gabriela BrůžičkováVachova435Brno- městoBrno-městoJihomoravský / Jihomoravský17.2.1994Obětem vymezeným v § 2 odst. 2, 3 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činůPrvní porada nepřesahující 2 hodiny, předem sjednaná telefonicky, je poskytnuta bezplatně. Dle ust. § 5 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, se tato právní porada poskytuje zvlášť zranitelné oběti, přičemž dle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, se zvlášť zranitelnou osobou rozumí: dítě; osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy; oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku); oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. Bezplatná právní pomoc je tak poskytovaná v rozsahu 5 hodin měsíčně celkem, nejedná se o individuální nárok každého jednotlivého žadatele. Každý další úkon právní služby je poskytován za odměnu dle vyhl. č. 177/1966 Sb., advokátní tarif, a to v případě, kdy oběť trestného činu nemá nárok na přiznání zmocněnce na náklady státu dle ust. § 51a trestního řádu.
Doplňující údaje
JUDr. Gabriela BrůžičkováMěstský soud v Brně, Okresní soud Brno - venkov, Okresní soud v Blansku, Okresní soud v Břeclavi, Okresní soud v Hodoníně, Okresní soud ve Vyškově, Okresní soud ve Znojmě
© 2013 - 2024 Tender systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Produkční verze / 1.05