Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
Rychlé vyhledávání
Rozšířené vyhledávání
Žádosti o akreditaci a registraci
Nápověda
Advokát
Základní údaje
Sídlo
Místo poskytování služeb
Prosím vymezte území, na němž budou služby poskytovány, vypište názvy a místa zařízení anebo místo nebo místa poskytování služebŽádné místo poskytování služeb
Doplňující údaje
Kontaktní údaje
Přílohy
Prosím nahrajte výpis ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou nikoliv starší 3 měsíců a prohlášení, že souhlasíte s poskytováním právní pomoci bezplatně obětem vymezeným v § 5 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., s uvedením rozsahu bezplatné právní pomoci a uvedením okruhu obětí, kterým budou služby poskytovány a uvedením dne započetí poskytování služeb.Nebyla přidána žádná položka.
Ověření
Níže zadejte součet.
© 2013 - 2024 Tender systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Produkční verze / 1.05