Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
Rychlé vyhledávání
Rozšířené vyhledávání
Žádosti o akreditaci a registraci
Nápověda
Akreditovaný subjekt
Základní údaje
AKR000009ADRA, o.p.s. 61388122ADRA, o. p. s.
Sídlo
Třída Edvarda Beneše5759050012Hradec KrálovéTřebešHradec KrálovéVýchodočeský / Královehradecký
Místo poskytování služeb
Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrumTřída Edvarda Beneše5759050012Hradec KrálovéTřebešHradec KrálovéVýchodočeský / Královehradecký30.11.2013Služba je poskytována všem osobám, které prožívaly nebo prožívají různé formy domácího násilí a trestné činnosti na nich páchané (fyzické násilí, psychické týrání, omezování v sociální oblasti, ekonomická izolace, sexuální násilí a další trestná činnost).- Osoby v partnerských a rodinných vztazích, kde je v jakékoli formě páchána trestná činnost, zejména domácí násilí- Senioři, na kterých je páchaná trestná činnost- Ženy nebo muži jako samoživitelé po rozvodu, kde byla páchaná trestná činnost nebo domácí násilí, které dále pokračuje ve formě stalkingu- Děti a mladiství jako svědci domácího násilí, dále děti ohrožené různými formami násilí (psychickým, fyzickým, syndrom CAN) ze strany osob blízkých, ale i jiných. Děti s velmi vážným narušením vztahu s jedním nebo oběma rodiči, kde se vyskytují nebo vyskytovaly projevy agresivního chování- Další osoby, na kterých je páchána trestná činnost a dají se charakterizovat jako oběti této činnostiRestorativní programyKONTAKT (osobní či telefonický rozhovor s uživatelem cca 10-ti minutový)Počet konzultací / den 7 kontaktů Počet konzultací / rok 1764 kontaktů KONZULTACE (30 minutová intervence s klientem nebo v zájmu klienta) Počet konzultací / den 14 konzultací Počet konzultací / rok 3528 konzultací Služby jsou poskytovány celoročně.Pondělí: od 8 do 17 hodin Úterý, středa, čtvrtek: od 8 do 16 hodin Pátek je administrativní den.V případě potřeby krizových, naléhavých situací je služba poskytována i v tento administrativní den, a to osobně nebo telefonickým kontaktem dle potřeby klienta.
© 2013 - 2021 Tender systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Produkční verze / 1.05