Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
Rychlé vyhledávání
Rozšířené vyhledávání
Žádosti o akreditaci a registraci
Nápověda
Akreditovaný subjekt
Základní údaje
Sídlo
Místo poskytování služeb
Prosím vymezte území, na němž budou služby poskytovány, vypište názvy a místa zařízení anebo místo nebo místa poskytování služebŽádné místo poskytování služeb
Kontaktní údaje
Přílohy
Nebyla přidána žádná položka.V rámci popisu personálního zajištění je potřebné také uvést osobní údaje o fyzických osobách, které budou služby poskytovat: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství. Osobní údajeslouží Ministerstvu spravedlnosti ČR k vyžádání si elektronického výpisu podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.Nebyla přidána žádná položka.Nebyla přidána žádná položka.Nebyla přidána žádná položka.Výpis z katastru nemovitostí, popř. smlouva o nájmu či podnájmuNebyla přidána žádná položka.Týká se žadatelů - právnických osob, jejichž sídlo se nachází mimo ČR.Nebyla přidána žádná položka.Týká se pouze fyzických osob, které budou služby poskytovat a které se v posledních déle než třech měsícíchzdržovaly nepřetržitě mimo ČR.Nebyla přidána žádná položka.Doklad o skutečnosti, že žadatel pomoc obětem poskytoval nejméně po dobu 1 roku před podáním žádosti podle zákona o obětech trestných0 činů.Nebyla přidána žádná položka.Nebyla přidána žádná položka.
Ověření
Níže zadejte součet.
© 2013 - 2024 Tender systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Produkční verze / 1.05