Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
Rychlé vyhledávání
Rozšířené vyhledávání
Žádosti o akreditaci a registraci
Nápověda
Žádosti o akreditaci a registraci

Žádost o akreditaci/registraci se všemi povinnými přílohami může žadatel doručit v listinné podobě na povinnou doručovací adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ: 128 10, dále pak v elektronické podobě, prostřednictvím datové schránky, opatřené uznávaným elektronickým podpisem.

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů umožňuje automatické generování PDF žádostí o zařazení do systému. Pokračujte prosím výběrem typu subjektu:

© 2013 - 2024 Tender systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Produkční verze / 1.05